Nationale Opening mbo-jaar 2023-2024

11 september 2023 12:00

Met een officieel sleutelmoment is op maandag 11 september het mbo-jaar 2023-2024 feestelijk geopend door Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aftrap vond plaats in het Amsterdamse theater Meervaart, waar zo’n 360 mensen aanschoven bij de mbo-talkshow-over de cruciale rol van het mbo in de regio. De presentatie was in handen van Renze Klamer die de gesprekken leidde tussen bestuurders, werkgevers en scholen.

Dat het mbo en de (regionale) arbeidsmarkt niet zonder elkaar kunnen, leidt volgens minister Karien van Gennip geen enkele twijfel. Tijdens haar openingswoord refereerde de bewindsvrouw nog maar eens aan de zo essentiële brugfunctie van het mbo tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. “Nederland mag trots zijn op het mbo, de onderwijssector met het grootste aantal studenten. De wereld draait om mbo’ers, al beseffen we dat niet altijd. In plaats van 'zo hoog mogelijk’ op opleidingsgebied zouden we meer moeten focussen op ‘zoveel mogelijk verschillend’, zodat het mbo en daarmee goed vakmanschap écht op waarde wordt geschat.”

Samenwerking

Voor verwezenlijking van die zo belangrijke ‘droom’ is samenwerking een belangrijk sleutelwoord, vindt Sofyan Mbarki, wethouder MBO en Economische Zaken in Amsterdam. “Het hoger en wetenschappelijk onderwijs werken van nature al concreet met bedrijven samen. In Amsterdam merken we dat het regionale bedrijfsleven in beweging komt om met het mbo die slag te maken. Door bijvoorbeeld de stagevergoeding te koppelen aan leeftijd en niet aan opleiding, krijgen ook mbo’ers de kans om toe te groeien naar die prachtige baan.” Voorzitter van de MBO Raad Adnan Tekin vulde aan. “Mijn droom is dat alle mbo’ers vol trots op een feestje vertellen over hun opleiding. Beroepsonderwijs is een onderdeel van onze maatschappij, de arbeidsmarkt kan niet zonder het mbo. Samenwerking speelt daarin absoluut een belangrijke rol, maar ik pleit er ook voor om van LLO, een leven lang ontwikkelen, de vierde publieke opdracht te maken.”

De sleutel is het mbo

Hierna volgde de eerste van vier mini-documentaires over ‘de sleutel is het mbo’, waarin mbo’ers vanuit hun gevoel, beleving en perspectief meer vertelden over de verwezenlijking van hun droom. Achter die dromen schuilen thema’s waar het mbo stappen zet. Zoals het weerbaar(der) maken van mbo-studenten op de arbeidsmarkt, het opleiden van voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide vakmensen, een structurele(re) inzet op leven lang ontwikkelen en de almaar toenemende maatschappelijke waarde van het mbo. Goede praktijkvoorbeelden zijn er in overvloed, zo bleek ook uit de korte interviews op het podium met vertegenwoordigers van verschillende (leer)bedrijven, werkgevers en mbo-scholen uit de regio. Tot blijdschap en tevredenheid van Karien van Gennip die zichtbaar onder de indruk was van de manier waarop ‘de Amsterdamse regio’ investeert in innovatie, experimenteerruimte, onderling vertrouwen, kennis en lef om zo de talenten van vandaag klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van morgen.

Helemaal op hun plek

Nadat Landelijk Ambassadeur mbo Quillian Blom, als laatste gast op het podium, zijn oproep had gedaan om een standbeeld op te richten voor het vakmanschap van het mbo en Van Gennip het mbo-jaar symbolisch opende met de ‘droomsleutel’, sprak de demissionair minister ten slotte haar droom uit voor het mbo. ”Het is supermooi om mensen te zien die ervoor kiezen om hun droom na te streven en daardoor helemaal op hun plek zitten. Ik hoop van harte dat iedereen in het mbo zijn of haar dromen mag waarmaken, maar nog mooier is het als we anderen de kans geven om hun dromen waar te maken, zodat Nederland een samenleving van dromen en kansen wordt, met dank aan het mbo.”

Nationale Opening mbo-jaar 2023-2024

De Nationale Opening mbo-jaar 2023-2024 was een initiatief van de MBO Raad, in samenwerking met ROC van Amsterdam-Flevoland, Yuverta, ROC TOP, Mediacollege Amsterdam, het Hout- en Meubileringscollege en de gemeente Amsterdam.