Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2020-2021

28 mei 2020 12:00

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid zijn op 26 mei jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo overeengekomen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad: “Er liggen prima afspraken, waarmee we de lijn die we met de werknemersorganisaties samen al langer inzetten om de arbeidsvoorwaarden voor huidige en toekomstige medewerkers aantrekkelijk te houden en verder te ontwikkelen, doortrekken.” Het akkoord is in korte tijd tot stand gekomen dankzij de inzet van cao-partijen. Het nieuwe onderhandelaarsakkoord bevat loon- en procesafspraken.

Loonontwikkeling en looptijd

Per 1 juli 2020 worden alle salarissen structureel verhoogd met 3,35%. 

In juli 2020 ontvangt elke medewerker een eenmalige uitkering van 825 euro bruto, bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd te berekenen naar rato van de deeltijdfactor. 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021. Van Hout: “Dat is uniek in vergelijking met andere vergelijkbare cao’s. En daar zijn we ook trots op: daarmee geven we de medewerkers in het mbo langer perspectief en we hebben de tijd om de procesafspraken echt tot resultaat te brengen.” 

Carrièreperspectief en een passende salarisstructuur

Cao-partijen hebben een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag om op basis van onderzoek en praktijkvoorbeelden een voorstel te doen om het carrièreperspectief te vergroten en een daarbij passende salarisstructuur te ontwikkelen. In april 2021 moet deze werkgroep klaar zijn zodat het resultaat kan worden betrokken in de gesprekken voor een opvolgende cao. “Met deze afspraak kijken we dus ook vooruit en zetten we deze cao echt in het perspectief van toekomstige arbeidsvoorwaarden.” 

Wendbaarheid

Omdat de omgeving waarin en waarvoor het mbo opleidt (snel) wijzigt, vraagt dat van het mbo en van haar medewerkers het vermogen om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen. “Dat is natuurlijk het unieke van het mbo, die verbondenheid met de arbeidsmarkt waarvoor we opleiden. En met het bedrijfsleven: we werken veel met docenten die met één been in het werkveld staan en het andere in het onderwijs.” De opbrengsten van recent gedaan onderzoek naar aspecten die de wendbaarheid kunnen belemmeren en uitgevoerde experimenten, worden het komend jaar door cao-partijen nader besproken. 

Functiewaarderingssysteem mbo

Cao-partijen hebben besloten het functiewaarderingssysteem FUWA-MBO te moderniseren. Dit proces start door knelpunten die scholen ervaren bij de toepassing van FUWA-MBO in kaart te brengen. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre FUWA-MBO een bijdrage levert of kan leveren aan loopbaanbeleid. Bij dit proces wordt een aantal mbo-scholen betrokken. Dat moet op de kortst mogelijke termijn leiden tot een systeem dat gebruiksvriendelijk en up-to-date is. “Van belang voor de scholen en voor de medewerkers.” 

Het onderhandelaarsakkoord cao mbo 2020-2021 wordt de komende weken door de MBO Raad en AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid aan hun achterbannen voorgelegd met een positief advies. Van Hout: “We zetten er met de werknemersorganisaties vaart achter zodat de salarisverhogingen al snel ook concreet zichtbaar zijn.”