Update: cao mbo 2024 definitief

24 juni 2024 12:00

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOv hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat werkgevers en werknemersorganisaties op 6 juni overeenkwamen. Daarmee is de cao mbo 2024 een feit.

Loon en looptijd

Afgesproken is dat de salarissen in het mbo met ingang van 1 juni 2024 structureel worden verhoogd met 2,95%. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen overeengekomen. Iedere werknemer, die op 1 juni 2024 in dienst is, ontvangt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 oktober 2024 in dienst is, een eenmalige uitkering van 550 euro bruto. Voor parttimers gelden deze bedragen naar rato.  
 

Regionale bijeenkomsten 

Met de nieuwe cao willen alle betrokken partijen recht doen aan de waardering die medewerkers in het mbo verdienen. De cao biedt ook tijd om gesprekken over toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te houden, zoals afgesproken in de cao mbo 2023-2024. Om het werkplezier van medewerkers te vergroten en de cao nog beter te laten aansluiten op alle ontwikkelingen in en rondom het mbo organiseren sociale partners in het najaar van 2024 regionale bijeenkomsten. Hier wordt onder meer gesproken over ontwikkelingen in de sector en over wat huidig en toekomstig mbo-personeel (zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend personeel) belangrijk vindt aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

De nieuwe cao mbo treedt met terugwerkende kracht per 1 juni 2024 in werking en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024.