Ontwikkeling Onderwijsboulevard MBO Utrecht

24 januari 2020 12:00

MBO Utrecht

De komende jaren bouwt MBO Utrecht aan een Onderwijsboulevard aan de Australiëlaan. Een plek voor eigentijdsberoepsonderwijs midden in de wijk.

Onderwijsboulevard MBO Utrecht

In onze gebouwen krijgen studenten en medewerkers alle ruimte om hun grenzen te verleggen, kansen te zien, iets nieuws te creëren en kruisbestuiving tussen academies en opleidingen te realiseren. De Onderwijsboulevard staat in directe verbinding met bedrijven en bewoners in Zuid-West Utrecht. En de moderne gebouwen hebben up-to-date praktijklokalen, projectruimtes en theorielokalen. Ieder gebied krijgt een eigen DNA, iedere academie zijn eigen, kleinschalige thuisbasis. Zodat we studenten de persoonlijke aandacht en veiligheid kunnen bieden die MBO Utrecht kenmerkt.

Het wordt een flexibel gebouw dus aanpasbaar aan onderwijsontwikkelingen. Een centrale, groene binnenstraat met verblijfsplekken en centrale voorzieningen verbindt de huidige en nieuwe bouwdelen met elkaar en met de omgeving: de Australiëlaan aan de zuidzijde en het wijkpark aan de noordzijde. De Onderwijsboulevard wordt energiezuinig en circulair gebouwd.

Waarom gaan we verbouwen?

MBO Utrecht geeft eigentijds onderwijs in een kleinschalige omgeving. Onze huidige gebouwen zijn verouderd, voldoen niet meer aan onze kwaliteitseisen en passen niet meer bij onze visie op onderwijs.

Wat betekent dit voor het onderwijs de komende jaren?

De ontwikkeling van de Onderwijsboulevard is een meerjarig project. Wij garanderen de kwaliteit van ons onderwijs, ook gedurende dit project. Om de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken hebben we tijdelijke huisvesting aan de Daltonlaan (bij de Uithof). We streven ernaar:

  • Dat studenten tijdens hun studieloopbaan bij MBO Utrecht slechts één keer verhuizen
  • Dat opleidingen alleen verhuizen in de zomervakantie
  • Dat de tijdelijke huisvestingsfaciliteiten de kwaliteit van onderwijs niet in de weg staan.