Platform Passend Onderwijs

Het Platform Passend Onderwijs MBO organiseert regiobijeenkomsten en een jaarlijkse Platformdag Passend Onderwijs. Daarnaast levert het Platform input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad.

Jaarlijkse studiedag

Het platform organiseert jaarlijks een landelijke studiedag voor deskundigheidsbevordering. Leden vergaren en delen actuele en relevante kennis en bespreken ontwikkelingen. Een greep uit de thema's: passend onderwijzen in de klas, organisatie van passend onderwijs (visie-beleid-praktijk), passend onderwijs en BPV, transitie naar werk en samenwerking onderwijs-gemeenten-jeugdhulp.

Regiobijeenkomsten

De mbo-scholen die lid zijn van het Platform zijn ingedeeld in vier regio’s. Per regio zijn er drie regiobijeenkomsten per jaar om deskundigheid te bevorderen en kennis met elkaar te delen. 

Kerngroep

De regiovoorzitters zijn, samen met vertegenwoordigers van het Netwerk NEL BVE, lid van de Kerngroep van het Platform Passend Onderwijs. De Kerngroep komt vier keer per jaar bijeen, waarvan twee keer per jaar met externe stakeholders zoals het Nederlands Jeugdinstituut, OCW, PO Raad, VO Raad en Ieder(in). De Kerngroep levert input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad op het gebied van passend onderwijs.

Lid worden?

Mbo-scholen die werk willen maken van het opleiden van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen lid worden van het platform. De voordelen: met korting deelnemen aan de jaarlijkse studiedag, nieuwsbrief en belangenbehartiging. Voor meer vragen over de contributie kunnen scholen contact opnemen met het platform.