FSR - Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc’s en vakscholen

Laatst gewijzigd: 09-11-2022

Roc’s, aoc’s en vakscholen werken op facilitair gebied samen. Dit doen zij binnen het Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc’s en vakscholen (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad waar medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen kennis delen en krachten bundelen. Bij het FSR zijn alle mbo-scholen aangesloten.

 
Afbeelding FSR Netwerk

Doelstellingen

De doelstellingen van het FSR zijn:

 • Kennisdeling over facilitaire activiteiten en processen binnen het mbo.
 • Het interpreteren en vertalen van beleidsvoornemens van het ministerie en de onderwijsinstanties naar kansen en effecten op facilitair gebied.
 • Het formuleren van het facilitaire beleid op alle niveaus door het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen en het vertalen van dit beleid naar de praktijk van alledag.
 • Het herkennen en realiseren van mogelijkheden om de kosten van de facilitaire dienstverlening te verlagen om daarmee meer middelen vrij te maken voor het primaire onderwijsproces.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het stimuleren van de professionalisering van facilitaire medewerkers in de breedste zin.
 • Het creëren van synergie met het beleid en de activiteiten van de MBO Raad.

Om deze doelstellingen te realiseren zal het FSR:

 • Jaarlijks een activiteitenplan opstellen.
 • Jaarlijks een conferentie organiseren.
 • Op intensieve basis kennis en ervaring uitwisselen.
 • Op deelterreinen samenwerking tussen de aangesloten mbo-scholen bevorderen, waaraan alle aangesloten scholen op vrijwillige basis en voor eigen verantwoordelijkheid kunnen deelnemen.
 • Gezamenlijk onderzoek verrichten en de resultaten daarvan verspreiden.
 • Relevante competenties (doen) ontwikkelen en verspreiden.
 • Een krachtig facilitair netwerk institutionaliseren.

Structuur platform

Het platform bestaat uit een stuurgroep met bestuurders en directeuren facilitair bedrijf van de mbo-scholen en een aantal netwerken. De volgende netwerken zijn momenteel actief: Integrale Veiligheid, Facilitair en Huisvesting, Inkoop, Contractmanagement, Verzekeringen en Informatie- en Archiefmanagement. Daarnaast is het netwerk Subsidies ondergebracht bij FSR.

Documenten

FSR ontwikkelt (in samenwerking met derden) regelmatig voorbeelddocumenten voor haar leden. Deze documenten hebben betrekking op thema’s en wetgeving die voor alle mbo-scholen relevant zijn. Om te voorkomen dat iedere mbo-school afzonderlijk iets moet ontwikkelen, worden de krachten gebundeld en worden documenten ontwikkeld die iedere school kan aanpassen en gebruiken voor de eigen situatie.

 

Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur