FSR - Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc’s en vakscholen

Laatst gewijzigd: 17-03-2023

Roc’s, aoc’s en vakscholen werken op facilitair gebied samen. Dit doen zij binnen het Facilitair Samenwerkingsverband Roc's, aoc’s en vakscholen (FSR). Dit is het platform van de MBO Raad waar medewerkers die werkzaam zijn binnen de facilitaire diensten van de mbo-scholen kennis delen en krachten bundelen. Bij het FSR zijn alle mbo-scholen aangesloten.

 
Afbeelding FSR Netwerk

Doelstellingen

De doelstellingen van het FSR zijn:

 

 • Kennisdeling over facilitaire activiteiten en processen binnen het mbo.
 • Het interpreteren en vertalen van beleidsvoornemens van het ministerie en de onderwijsinstanties naar kansen en effecten op facilitair gebied.
 • Het formuleren van het facilitaire beleid op alle niveaus door het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen en het vertalen van dit beleid naar de praktijk van alledag.
 • Het herkennen en realiseren van mogelijkheden om de kosten van de facilitaire dienstverlening te verlagen om daarmee meer middelen vrij te maken voor het primaire onderwijsproces.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het stimuleren van de professionalisering van facilitaire medewerkers in de breedste zin.
 • Het creëren van synergie met het beleid en de activiteiten van de MBO Raad.

Om deze doelstellingen te realiseren zal het FSR:

 

 • Jaarlijks een activiteitenplan opstellen.
 • Jaarlijks een conferentie organiseren.
 • Op intensieve basis kennis en ervaring uitwisselen.
 • Op deelterreinen samenwerking tussen de aangesloten mbo-scholen bevorderen, waaraan alle aangesloten scholen op vrijwillige basis en voor eigen verantwoordelijkheid kunnen deelnemen.
 • Gezamenlijk onderzoek verrichten en de resultaten daarvan verspreiden.
 • Relevante competenties (doen) ontwikkelen en verspreiden.
 • Een krachtig facilitair netwerk institutionaliseren.

Structuur platform

Het platform bestaat uit een aantal netwerken en een stuurgroep om de activiteiten van de netwerken af te stemmen. FSR kent de volgende netwerken en werkgroepen:

 

 • Integrale Veiligheid MBO. Onderwerpen: sociale veiligheid, fysieke veiligheid, ARBO, RI&E en de integrale benadering van de onderwerpen.
 • Facilitair en Huisvesting. Onderwerpen: gebouwen en installaties, faciliteiten, verduurzaming en duurzaamheid, financiering, vastgoedmanagement, wet- en regelgeving etc.
 • Inkoop. Onderwerpen: aanbesteden, inkoop, leveranciersmanagement, gezamenlijke aanbestedingen etc.
 • Contractmanagement. Onderwerpen: dedicated contractmanagement.
 • Werkgroep Verzekeringen. Onderwerpen: Kennisdeling over verzekeringen en de inbedding in de organisatie.
 • Werkgroep Document- en Archiefmanagement. Onderwerpen: bewaar- en vernietigingstermijnen, model documentair structuurplan, Archiefwet etc. Deze werkgroep is momenteel “slapend”.
 • Subsidies. Onderwerpen: Aanvragen, projectmanagement en verantwoorden van subsidies.

Naast de activiteiten van de verschillende netwerken en werkgroepen worden themabijeenkomsten georganiseerd voor directies en management van de scholen.

Daarnaast is er de jaarlijkse FSR Conferentie waar alle netwerken en werkgroepen aan deelnemen. De FSR Conferentie 2023 vindt plaats op woensdag 1 en donderdag 2 november. Gastheer FSR Conferentie 2023 is het Vista College (Maastricht).

Zie de vergaderplanning 2023 voor de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. De netwerken hebben allemaal een eigen teams-omgeving ten behoeve van kennisdeling. Bent u medewerker van een mbo-school en wilt u deelnemen aan een netwerk? Stuur dan een mail naar s.devries@mboraad.nl.

Afbeelding Nihat Yilmaz

Nihat Yilmaz

Beleidsadviseur