Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Laatst gewijzigd: 15-04-2020

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen en voor informatie over beleid en wet- en regelgeving, verschenen onderzoeksrapporten, goede voorbeelden en servicedocumenten.

Het project Kennispunt MBO Passend Onderwijs loopt van 1 september 2019 tot 31 december 2020. 

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen en voor informatie over beleid en wet- en regelgeving, verschenen onderzoeksrapporten, goede voorbeelden en servicedocumenten. Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door middel van: 

  • Handreikingen en gevalideerde publicaties over wet- en regelgeving in de praktijk
  • Bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld over goede praktijkvoorbeelden, beleid en wet- en regelgeving
  • Een vraagbaak
  • Online delen van informatie, inspiratie en actualiteiten. 

Voor wie is het bedoeld?

Het Kennispunt is er voor alle bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen en richt zich primair op staf- en beleidsmedewerkers en docenten, met als doel hen te ondersteunen bij de uitvoering van onderwijs en examinering voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast kunnen de activiteiten ook gericht zijn op opleidingsteams, examencommissies en bestuurders en managers.

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs