Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Laatst gewijzigd: 16-03-2023

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is één van de kennispunten van de MBO Raad. Bij het kennispunt kunnen medewerkers van mbo-scholen terecht kunnen voor gevalideerde informatie en praktijkvoorbeelden over een bepaald thema. Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is gericht op kennisdeling en expertise-uitwisseling over passend onderwijs in het mbo, en loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2025. 

Wat omvat het project?

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen en voor informatie over beleid en wet- en regelgeving, verschenen onderzoeksrapporten, goede voorbeelden en servicedocumenten. Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door middel van: 

Het kennispunt ondersteunt scholen vraaggericht door middel van: 

  • Handreikingen en gevalideerde publicaties over wet- en regelgeving in de praktijk
  • Bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld over goede praktijkvoorbeelden, beleid en wet- en regelgeving
  • Een vraagbaak
  • Online delen van informatie, inspiratie en actualiteiten. 

Voor wie is het bedoeld?

Het Kennispunt is er voor alle bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen en richt zich primair op staf- en beleidsmedewerkers en docenten, met als doel hen te ondersteunen bij de uitvoering van onderwijs en examinering voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast kunnen de activiteiten ook gericht zijn op opleidingsteams, examencommissies en bestuurders en managers.

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs

Kaja Sariwating