Handreiking medezeggenschap schoolkosten voor studenten en bestuurders

31-10-2022

Schoolkosten is een belangrijk onderwerp voor studenten - het raakt studenten en/of hun ouders direct in hun portemonnee. De kosten die ermee gemoeid zijn kunnen oplopen. Het zo beperkt mogelijk houden van de schoolkosten is belangrijk in het kader van de toegankelijkheid van het mbo onderwijs.

Sinds 2018 heeft de studentenraad een instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van de school. Op die manier hebben studenten medezeggenschap gekregen op dit onderwerp – en hoort dit onderwerp op de agenda van het overleg tussen de studentenraad en het bestuur van de school. Ook het voorkomen van ongebruikte leermiddelen blijft de aandacht vragen van scholen en bestuurders. Het gesprek tussen studentenraad en bestuur van de school kan daarin behulpzaam zijn.

Wat zijn daarbij goede bespreekpunten? Er bleek behoefte te bestaan aan enkele handvatten om dit gesprek te voeren. Deze handreiking, welke door JOB en de MBO Raad gezamenlijk is opgesteld, geeft een aantal suggesties en tips om het gesprek tussen de studentenraad en het college van bestuur over schoolkosten op gang te brengen.