Jaarverslag 2020 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

De jaarstukken van de MBO Raad bestaan uit vier onderdelen:

  • Het activiteitenverslag 2020 van de MBO Raad
  • De jaarrekening 2020 van de MBO Raad
  • De jaarrekening 2020 van MBO Diensten
  • De jaarrekening 2020 van saMBO-ICT