Kwaliteitszorg in het mbo

17-12-2020

Het mbo ontwikkelt zich steeds meer tot een centrale speler in het regionale of sectorale netwerk van arbeidsmarkt en economie. Binnen het werkgebied heeft de mbo-school te maken met tal van stakeholders: werkgevers, leerbedrijven, lokale overheden, collega-scholen, sociale diensten. Samen met deze partners ontwikkelt de school een flexibel aanbod van opleidingen, dat is toegespitst op de specifieke behoeften van de regio of de branche. Omdat veel beroepen in een hoog tempo veranderen, is een nauwe band met werkgevers cruciaal. Zo kunnen innovaties in het werk snel leiden tot aanpassingen in de opleidingen. Dat vraagt van mbo-scholen wendbaarheid en veel lerend vermogen.

 

Door ontwikkelingen als regionalisering en flexibilisering is het voor het mbo extra belangrijk om aan kwaliteitsborging te werken. Alleen op die manier kan de sector bouwen aan een krachtig imago. Het mbo staat voor de opgave om zelf, vanuit een doorvoeld eigenaarschap, de verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwaliteitsborging. Zo’n 25 jaar na de oprichting van de regionale opleidingencentra is de sector hier ook klaar voor.