Publicaties en producten over de herziening kwalificatiestructuur Metaalopleidingen

Vernieuwde kwalificatiestructuur Metaalopleidingen biedt scholen, studenten en bedrijven toekomstgerichter onderwijs en sluit beter aan op de arbeidsmarkt.

Toekomstbestendig mbo-onderwijs

Modularisering en flexibilisering