Servicedocument Praktijkovereenkomst 2024

In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Bijvoorbeeld waar het gaat verzekeringen en aansprakelijkheid, de AVG, geheimhouding, een eventueel concurrentiebeding en het meegeven van de praktijkovereenkomst aan intermediairs.

Het servicedocument Praktijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2023. Het servicedocument is aangepast op basis van de afschaffing van de overeenkomst, het stagepact en het bpv-handboek. Daarnaast is er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd op basis van de actualiteit. In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de bol als de bbl. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de basisuitrusting.