Soort dienstverband

Hieronder volgen gegevens over de omvangbetrekking, contractvormen en verdeling van schalen over de docenten in het mbo.

Contractvorm docenten

In het mbo hebben relatief veel medewerkers een contract voor onbepaalde tijd. Uit onderstaande gegevens kan worden opgemaakt dat onder de docenten de afgelopen jaren het aandeel FTE's met een contract voor bepaalde tijd schommelt. Daarnaast is een stijging te zien van het aantal FTE's met een vast contract. In de afgelopen jaren zijn er dus meer docenten in vaste dienst getreden.

Bepaalde vs onbepaalde tijd contracten

Verdeling docenten over lerarenschalen in FTE

In 2022 bevinden de meeste docenten zich in de LB schaal.