Kwalificatiedossier en keuzedelen Entree

Het kwalificatiedossier vormt de bron voor het ontwikkelen van onderwijs en examinering. In 2022 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de profielen. Er zijn nu 9 profielen, met een gemeenschappelijke basisdeel. Daarnaast moet in Entree een student een keuzedeel kiezen en hier examen in doen.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn een onderdeel van de kwalificatiestructuur. Naast de kwalificatie volgt de student keuzedelen. Deze zijn verbredend, verdiepend of dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Het keuzedeel vormt een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering. Voor Entree is de keuzedeel verplichting 240 SBU, dit aantal uur kan verdeeld worden over BOT, BPV en zelfstudie.

 

Verplichtingen keuzedelen

spiekbriefje

Net als bij alle andere opleidingen geldt ook voor Entree dat voldaan moet worden aan de keuzedeelverplichting om te kunnen diplomeren. In dit spiekbriefje worden alle punten voor keuzedelen in de Entree op een rijtje gezet.

Servicedocument Spiekbriefje Entree v1.0