Rekenen in het Entreeonderwijs

Vanaf augustus 2022 zijn er nieuwe rekeneisen van kracht. Voor Entree studenten is er geen vereist niveau bepaald, wel voor mbo-2. Met het oog op doorstroom is het dan ook van belang om zicht te hebben op de ontwikkeling van het rekenen bij Entree studenten in relatie tot niveau 2. Wat zijn de eisen en hoe monitor je de voortgang?

Nieuwe rekeneisen en niveaus

Voor rekenen is een advies opgesteld hoe de rekenniveaus aan te passen. Dit advies is overgenomen. De bekendmaking geeft informatie over de (invoering van) nieuwe rekeneisen in het mbo met ingang van augustus 2022. Dit geldt ook voor Entree. Voor Entreestudenten geldt dat zij een ontwikkeling dienen te laten zien.