Studenten

Laatst gewijzigd: 22-02-2019

De volgende diagrammen geven het aantal studenten weer in het schooljaar 2018 - 2019 verdeeld over niveau's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursur over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op honderdtallen afgerond.

Aantal studenten per niveau 2018

Aantal studenten per sector 2018

Aantal studenten per leerweg 2018

Vooropleiding alle mbo-studenten in 2018

Verklaring afkortingen

  • vmbo BBL is vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo GL is vmbo Gemengde leerweg 
  • vmbo KBL is vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo TL is vmbo Theoretische leerweg
  • pro is Praktijkonderwijs

Alle gegevens zijn afkomstig van DUO