Studenten

Laatst gewijzigd: 01-09-2021

De volgende diagrammen geven het aantal studenten weer in het schooljaar 2018 - 2019 verdeeld over niveau's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursur over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op honderdtallen afgerond.

Aantal studenten per niveau 2020

Aantal studenten per sector 2020

Aantal studenten per leerweg 2020

Vooropleiding alle mbo-studenten in 2020

Verklaring afkortingen

  • vmbo B is vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo GL is vmbo Gemengde leerweg 
  • vmbo K is vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo T is vmbo Theoretische leerweg

Alle gegevens zijn afkomstig van DUO