Studenten

Laatst gewijzigd: 23-01-2017

De volgende diagrammen geven het aantal studenten weer in het schooljaar 2015 - 2016 verdeeld over niveau's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursur over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op vijfhonderdtallen afgerond.

Aantal studenten per niveau 2016

Aantal studenten per sector 2016

Aantal studenten per leerweg 2016

Instroom naar leeftijdsklasse 2012 t/m 2015

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2012 tot en met 1 oktober 2015.

Totaal instroom 2012 - 2015

Vooropleiding alle mbo-studenten in 2016

Verklaring afkortingen

  • vmbo BBL is vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo GL is vmbo Gemengde leerweg 
  • vmbo KBL is vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo TH is vmbo Theoretische leerweg

Alle gegevens zijn afkomstig van DUO