Studenten

Laatst gewijzigd: 19-07-2023

De volgende diagrammen geven het aantal voorlopige studenten weer in het schooljaar 2022 - 2023 verdeeld over niveau's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursor over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op honderdtallen afgerond.

Aantal studenten per niveau 2022

Aantal studenten per sector 2022

Aantal studenten per leerweg 2022

Vooropleiding alle mbo-studenten in 202

Verklaring afkortingen

  • vmbo B is vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo GL is vmbo Gemengde leerweg 
  • vmbo K is vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo T is vmbo Theoretische leerweg

Alle gegevens zijn afkomstig van DUO