Studenten

Laatst gewijzigd: 06-01-2022

De volgende diagrammen geven het aantal voorlopige studenten weer in het schooljaar 2020 - 2021 verdeeld over niveau's, sectoren en leerwegen. De bijbehorende getallen lichten op wanneer met de cursur over het vlak wordt bewogen. De cijfers zijn voor de leesbaarheid op honderdtallen afgerond.

Aantal studenten per niveau 2021

Aantal studenten per sector 2021

Aantal studenten per leerweg 2021

Vooropleiding alle mbo-studenten in 2021

Verklaring afkortingen

  • vmbo B is vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo GL is vmbo Gemengde leerweg 
  • vmbo K is vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo T is vmbo Theoretische leerweg

Alle gegevens zijn afkomstig van DUO