Instroomgegevens

Laatst gewijzigd: 27-02-2019

De instroom van studenten kan op diverse manieren bekeken worden. Op deze pagina hebben we de totale instroom afgezet naar leeftijd, leerweg en sector. 

Totaal instroom 2015 - 2018

Instroom naar leeftijdsklasse 2015 - 2018

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2015 tot en met 1 oktober 2018.

Instroomgegevens BBL 2015 - 2018

 

Instroomgegevens BOL 2015 - 2018

Instroom studenten uit het vo naar mbo-sector 2018

Naar welke mbo-sector stromen studenten in? De crossover-opleidingen worden vanaf 2017 meegerekend.