Instroomgegevens

Laatst gewijzigd: 07-01-2022

De instroom van studenten kan op diverse manieren bekeken worden. Op deze pagina hebben we de totale instroom afgezet naar leeftijd, leerweg en sector. 

Totaal instroom 2018 - 2021

Instroom naar leeftijdsklasse 2018 - 2021

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2021.

Instroomgegevens BBL 2018 - 2021

 

Instroomgegevens BOL 2018 - 2021

Instroom studenten uit het vo naar mbo-sector 2021

Naar welke mbo-sector stromen studenten in?