Instroomgegevens

Laatst gewijzigd: 31-08-2021

De instroom van studenten kan op diverse manieren bekeken worden. Op deze pagina hebben we de totale instroom afgezet naar leeftijd, leerweg en sector. 

Totaal instroom 2017 - 2020

Instroom naar leeftijdsklasse 2017 - 2020

Het diagram geeft aan welke leeftijdsklassen zijn ingestroomd van 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2020.

Instroomgegevens BBL 2017 - 2020

 

Instroomgegevens BOL 2017 - 2020

Instroom studenten uit het vo naar mbo-sector 2020

Naar welke mbo-sector stromen studenten in? De crossover-opleidingen worden vanaf 2017 meegerekend.