MBO Raad nieuw lid van de Kenniscoalitie: ‘Belangrijke stap om onderzoeks- en innovatie-ecosysteem van Nederland verder te versterken’

22 april 2024 12:00

De MBO Raad, de brancheorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, is toegetreden tot de Kenniscoalitie. Het samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en ondernemers bestaat nu uit tien leden, en maakt zich hard voor een gezonde kenniseconomie in Nederland.

De Kenniscoalitie zet zich in om het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem te versterken. Het mbo speelt hierin in toenemende mate een belangrijke rol, mede door de ontwikkeling van practoraten, intensieve (regionale) samenwerking met het bedrijfsleven en het opleiden van onmisbaar talent. ‘Het contact dat we al hadden met de MBO Raad werd keer op keer als ontzettend nuttig ervaren, vandaar dat we de volgende stap hebben gezet en de MBO Raad nu officieel onderdeel is van de Kenniscoalitie. We verwachten dat we met deze samenwerking, met de hele breedte van de kennissector en gezamenlijk met ondernemend Nederland, belangrijke stappen kunnen zetten voor een gezonde kenniseconomie in Nederland: het aantrekken en behouden van talen, en het op peil houden van de investeringen in kennis en innovatie,’ aldus Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie.

Kennis en talentontwikkeling

Het mbo speelt een cruciale rol in het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. In de werkagenda mbo 2023-2027: Samenwerken aan talent heeft de MBO-raad zich dan ook de ambitie gesteld om als volwaardige en gelijkwaardige partner te participeren in onderzoeks- en kennisnetwerken en kennisinfrastructuur. ‘Als deel van de Kenniscoalitie streeft de MBO Raad naar een toekomst waarin talentontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan, en waar het mbo een centrale rol speelt in het vormgeven van een bloeiende kenniseconomie voor Nederland. Met daarbij een specifieke focus op het bevorderen van kennis en innovatie in het licht van de beroepspraktijk’, aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

Het samenwerkingsverband, verder bestaande uit KNAW, UNL, NFU, ZonMw, Vereniging Hogescholen, TO2-federatie, VNO-NCW, MKB Nederland en NWO, zet zich de komende tijd verder in voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken en tegelijk het versterken van het verdienvermogen en de (internationale) positie van Nederland.