MBO Raad reageert op voortijdig terugtrekken bedrijfsleven uit kansrijk opleiden

17 april 2024 12:00

De MBO Raad is teleurgesteld dat het bedrijfsleven voortijdig de stekker heeft getrokken uit de afspraken rondom kansrijk opleiden, die zijn gemaakt binnen SBB-verband. MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin reageert: “Onderwijs en bedrijfsleven hadden de afspraak om minimaal twee jaar samen te werken om vervolgens de resultaten van kansrijk opleiden te evalueren. Dit op basis van het advies van de taskforce Asscher, waar alle partijen zich aan hebben gecommitteerd. Het is zeer betreurenswaardig dat het bedrijfsleven heeft besloten zich voortijdig terug te trekken uit dit initiatief. De gemaakte afspraken boden zowel werkgevers als onze studenten volop kansen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.”

Studiekeuzevrijheid

De werkgevers concluderen dat met de door SBB voorgestelde aanpak van ‘kansrijk opleiden’ geen afdwingbare afspraken te maken zijn. Zij roepen daarom de hulp in van minister Dijkgraaf. Een ‘SBB-overstijgende aanpak op macrodoelmatigheid is noodzakelijk en onvermijdelijk’, staat in de brief van de werkgevers. Daar is de MBO Raad het niet mee eens en Tekin betwist dat er geen ruimte zou zijn voor bindende afspraken. “Onze scholen staan pal voor de studiekeuzevrijheid van onze studenten. Het stopzetten van opleidingen vanwege vermeend gebrek aan arbeidsmarktperspectief is absoluut onaanvaardbaar. Het verder beperken van die keuzevrijheid zal alleen maar resulteren in een afname van het aantal studenten dat voor het mbo kiest. We moeten erkennen dat alle opleidingen kansen bieden en de arbeidsmarkt is niet maakbaar op die manier. Ook in het kader van gelijke kansen voor alle studenten, ook ten opzichte van studenten uit het hoger onderwijs, is het essentieel dat ook voor onze studenten studiekeuzevrijheid blijft bestaan.”

Constructieve dialogen

Ondanks deze tegenslag blijft de MBO Raad zich inzetten voor een vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tekin voegt toe: "Het is van groot belang dat werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid blijven investeren in het opleiden van de toekomstige arbeidskrachten van Nederland. We blijven openstaan voor constructieve dialogen om dit te realiseren."

Arbeidsmarkttop

Tekin mist een bredere maatschappelijke discussie over de arbeidsmarkt: “Ik pleit namens de MBO Raad voor een nationale arbeidsmarkttop waarin we integraal naar de arbeidsmarkt kijken. Niet alleen naar die van nu, maar ook naar die van de toekomst. De urgentie is enorm. En onze scholen staan te trappelen om aan de slag te gaan, maar dan moeten ook de werkgevers bereid zijn om weer aan tafel te gaan met ons. De problemen lossen zich niet vanzelf op.”