Servicedocument 3.0 en FAQ's aanpak corona mbo

23 april 2020 12:00

De mbo-scholen verzorgen tenminste tot en met dinsdag 19 mei 2020 geen onderwijsactiviteiten op de locaties. De examens in het mbo gaan zoveel mogelijk door mits dat op een veilige en verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden. Het doel van deze maatregel is het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

De MBO Raad heeft met het ministerie van OCW en een aantal andere partijen een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Daarnaast is gezamenlijk een Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo ontwikkeld. Deze documenten geven mbo-scholen de ruimte om op een verantwoorde wijze gedurende de coronacrisis onderwijs en examinering goed vorm te geven. De minister van OCW zal dit servicedocument mbo 3.0 en de Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo ook aan de Tweede Kamer aanbieden en hecht er aan dat de scholen deze documenten zo spoedig mogelijk ter beschikking hebben. Op deze pagina vindt u het servicedocument 3.0 en de Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo.

Ook op deze pagina de FAQ’s op tal van themadossiers; deze faq’s worden voortdurend op basis van de laatste inzichten aangevuld en geactualiseerd.

Relevante links