Servicedocument en richtlijnen aanpak corona mbo

Instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs hebben veel aandacht voor de effecten van corona(maatregelen) op studenten en spannen zich al lange tijd maximaal in om het (praktijkgerichte) onderwijs en de examinering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt van het servicedocument is om de nadelige effecten van de coronamaatregelen voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Er wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de actuele coronamaatregelen die van invloed zijn op het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de Richtlijnen mbo (versie 9.0) geeft het servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit en veiligheid van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.