Expertisepunt LOB vo-mbo

Het project Expertisepunt LOB vo-mbo loopt van 1 juli 2017 tot 31 december 2019 en wordt uitgevoerd door MBO Diensten

Wat omvat het project?

Het Expertisepunt LOB VO-MBO ondersteunt vo- en mbo-scholen, sectoroverstijgend, landelijk en in de regio, bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. 

Het expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over lob op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten.

Daarnaast kunnen scholen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van lob, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-ho). 

Voor wie is het bedoeld?

Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo) en voor alle mbo-scholen.

Margriet Overmeyer

Margriet Overmeyer

Afbeelding van Ellen Heijne

Ellen Heijne

Projectmedewerker
Ivette Kleijngeld

Ivette Kleijngeld

Heleen Toebast

Afbeelding van het Expertisepunt LOB VO-MBO