Expertisepunt LOB, voor vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen

Wat omvat het project?

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -(studie)begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen.

 

Voor wie is het bedoeld?

Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo), voor alle mbo- en hbo-scholen.

 

Waarom is loopbaanbegeleiding eigenlijk belangrijk?

Het Expertisepunt LOB maakte een film waarin het belang van LOB wordt  geschetst vanuit het perspectief van jongeren, de wetenschap, decanen, LOB-experts en een LOB- samenwerkingsverband.

Margriet Overmeyer

Margriet Overmeyer

Afbeelding van Ellen Heijne

Ellen Heijne

Karina Baarda

Projectadviseur havo/vwo

Douwe van der Hucht

Ivette Kleijngeld

Ivette Kleijngeld

Afbeelding Michel Zijffels

Michel Zijffers

Afbeelding van het Expertisepunt LOB VO-MBO