Expertisepunt LOB, voor vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen

Wat omvat het project?

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -(studie)begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen.

 

Voor wie is het bedoeld?

Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo), voor alle mbo- en hbo-scholen.

Margriet Overmeyer

Margriet Overmeyer

Afbeelding van Ellen Heijne

Ellen Heijne

Projectmedewerker

Karina Baarda

Douwe van der Hucht

Ivette Kleijngeld

Ivette Kleijngeld

Afbeelding van het Expertisepunt LOB VO-MBO