Expertisepunt Burgerschap mbo

Het Expertisepunt Burgerschap deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het po, vo en mbo met docenten en scholen. Voor het mbo is het uitgangspunt dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Sinds 1 juli 2022 wordt het expertisepunt doorontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, Pro Demos en SLO en met financiering van het ministerie van OCW.

Wat omvat het expertisepunt?

Voor het delen van kennis en ervaring en het werken aan de Burgerschapsagenda mbo ontplooit het expertisepunt de volgende activiteiten en hulpmiddelen:

  • Een website en een nieuwsbrief met informatie en praktijkvoorbeelden;
  • Netwerkbijeenkomsten in de regio’s noord, midden en zuid;
  • Eén keer per jaar een landelijke studiedag;
  • Themabijeenkomsten naar behoefte/actualiteit;
  • Publicaties en producten ter ondersteuning van onderwijsteams

Veelgestelde vragen

Voor wie is het expertisepunt bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?