Kennispunt MBO Beroepspraktijkvorming

Het Kennispunt MBO Beroepspraktijkvorming is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over het Stagepact 2023 - 2027. Dat betekent dat het kennispunt zich richt op het verbeteren van stagebegeleiding, het uitbannen van stagediscriminatie, het realiseren van voldoende stageplaatsen en het bieden van passende vergoedingen tijdens de beroepspraktijkvorming.

Wat omvat het project?

Het kennispunt ondersteunt mbo-scholen en externe samenwerkingspartners vraaggericht door:

  • Delen van actuele en gevalideerde informatie via bijeenkomsten, websites en nieuwsbrieven;
  • Maken van handreikingen die richtlijnen, wet- en regelgeving vertalen naar de praktijk;
  • Opbouwen en faciliteren van kennisnetwerken, gericht op innovatie, kennisdeling, uitwisselen praktijkvoorbeelden en implementatie;
  • Proactief mee te denken over vraagstukken betreffende beroepspraktijkvorming;
  • Signalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving met stakeholders te bespreken
  • Signaleren en monitoren van de impact van stagematching en voorkomen van stagediscriminatie;
  • Bevorderen van de deskundigheid van stagebegeleiders.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het kennispunt bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?