Landelijk Onderwijsplatform MDT

Het Landelijk Onderwijsplatform MDT biedt ondersteuning aan scholen die MDT (willen) aanbieden. Maatschappelijke diensttijd biedt leerlingen en studenten tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Zij krijgen daarmee de kans nieuwe werelden te ontdekken en waardevolle ervaringen op te doen.

Maatschappelijke Diensttijd verrijkt de examenvakken Burgerschap en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).

Wat omvat het project?

Het project Landelijk Onderwijsplatform MDT ondersteunt vo-, mbo- en ho-scholen door:

  • Het opzetten en onderhouden van regionaal lerende MDT-Onderwijsnetwerken. 
  • De organisatie van bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld over maatschappelijke diensttijd en onderwijs. 
  • Het informeren van scholen over komende subsidierondes.
  • Coördinatie impactonderzoek.
  • Vindplaats t.b.v. praktische ondersteuning: handreikingen, praktijkvoorbeelden, onderwijsinhoud.
  • Online delen van informatie, inspiratie en actualiteiten.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het project bedoeld?
Wat is de looptijd van het project?