Alumni-onderzoek mbo Artiest-opleidingen

16-02-2022

846 alumni van de verschillende mbo Artiest-opleidingen in Nederland hebben een enquête ingevuld over hun arbeidssituatie. Het gaat hierbij om de opleidingen: Muzikant, Danser, Acteur & Musicalperformer. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de MBO Raad. Het onderzoek laat zien dat: 

  • Alumni die sinds kort zijn afgestudeerd (2021) zitten vooral nog in de startersfase. In de twee jaren daarna (2019 en 2020) stromen ze door naar de groeifase of een vervolgopleiding. 
  • Na drie tot vier jaar (vanaf 2017/2018) neemt het aantal alumni toe dat is gestopt met het nastreven opbouwen van een carrière als artiest. Alumni hebben dus een aanloopfase van drie tot vier jaar in hun carrière als artiest. Daarna stabiliseert het aandeel dat gestopt is.
  • Na vijf jaar komen alumni in de ‘het is gelukt’-fase en na 10 jaar in de ‘duurzame-doorgroeifase’.
  • Een derde gaat direct na de studie aan de slag met een baan binnen het werkveld
  • In totaal heeft 76% van de alumni binnen het werkveld van artiest gewerkt of werkt er nog steeds.
  • Eén tot twee jaar na afstuderen is het aandeel dat een baan buiten het werkveld heeft het laagst. In de jaren daarna neemt dit geleidelijk toe.
  • Het aandeel dat binnen het werkveld werkt neemt gedurende de afstudeerjaren toe. In de beginjaren richten alumni zich nog vooral op het werken als uitvoerend/ creërend artiest, maar gedurende de jaren zien we dat ze het werkveld verbreden.
  • Studenten werken vooral buiten het werkveld om extra inkomsten te genereren naast het werk/opdrachten in de creatieve sector.