Servicedocument en folder 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo'

Met dit servicedocument wil de MBO Raad zijn leden informeren over de regels omtrent het mogen benoemen van docenten in het mbo. Als MBO Raad ontvangen we hier veel vragen over, in het bijzonder aan het einde van het studiejaar wanneer scholen nieuwe docenten aannemen.

De wetgeving is opgezet om ruimte te geven aan scholen om verantwoorde keuzes te maken. Deze ruimte is gewenst om onderwijs te organiseren dat inspeelt op veranderende wensen uit het beroepenveld waar het mbo voor opleidt. Voor de buitenwereld oogt deze ruimte voor scholen om zelf keuzes te maken wel eens als ‘vrijheid, blijheid’. Dat verklaart waarom veel scholen het ingewikkeld vinden om op een goede manier met de wetgeving en de ruimte die scholen wordt geboden om te gaan. Hoe weet ik of een docent voldoet aan de bekwaamheidseisen? Mag ik een docent zonder meer inzetten op een ander vakgebied?