Instroom en overdracht

De instroom in de entreeopleidingen van het mbo is drempelloos. Dat betekent dat studenten zonder diploma kunnen instromen. De groep is daarom heel divers samengesteld, het kunnen vmbo- leerlingen zijn, leerlingen afkomstig uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en internationale schakelklassen.

Instroomcijfers Entree van 2019 tot 2023

Bron Duo data

Overdracht en intake

Een warme overdracht voor jongeren in kwetsbare posities is essentieel en breed erkend door professionals. Omdat de toestroom van studenten vanuit ISK (Internationale Schakelklas) naar Entree toeneemt, is er aandacht voor een contextrijke (taal-)leeromgeving om een soepele doorstroom naar het mbo mogelijk te maken. Ook is er een 'Paspoort voor succes' van doorstroomcoaches (voorheen RMC-consulenten) dat we graag delen. 

Er bestaat toelatingsrecht voor studenten afkomstig uit de 'BES'-eilanden naar het mbo in Nederland. Onderwijs moet in het Nederlands zijn verzorgd. Speciaal voor deze groep studenten is een handreiking opgesteld, die in februari 2023 is gevalideerd door het ministerie van OCW.