Studiesucces en doorstroom

Hoe succesvol zijn studenten in het halen van een diploma? Hieronder staan de gegevens naar sector en niveau. Ook gegevens over de doorstroom naar het hbo zijn hier te vinden.

Aantal diploma's naar niveau in studiejaar 2022 - 2023

Aantal diploma's per sector in studiejaar 2022 - 2023