Stage/bpv

Laatst gewijzigd: 15-03-2023

In het middelbaar beroepsonderwijs staat leren in de praktijk centraal. De beroepspraktijkvorming (bpv) bij een leerbedrijf, ook wel de leerbaan of stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Jongeren krijgen dankzij de bpv ervaring op de arbeidsmarkt die aansluit op de kennis die zij tijdens hun opleiding  opdoen. Studenten kunnen ook een stage lopen die niet hoeft te voldoen aan de wettelijk eisen, maar dit is géén bpv.

Studenten van het Scheepvaart en Transport College
Afbeelding van Pierre Stads, Scheepvaart en Transport College

Een student van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werkt vier dagen per week in een leerbedrijf en volgt de rest van de week les op school. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) zit de student de meerderheid van de tijd op school en volgt één of meerdere stages.

Erkend leerbedrijf

Studenten mogen alleen de bpv volgen bij een leerbedrijf dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit geldt ook voor studenten die hiervoor naar het buitenland gaan. Bedrijven die aan de eisen in het erkenningsreglement voldoen, worden erkend leerbedrijf. Belangrijk is dat:

  • De werkzaamheden moeten passen bij de opleiding (de kwalificatie of onderdelen daarvan) van de student.
  • De student begeleiding krijgt van een bekwame praktijkopleider.
  • De werkplek voldoet aan algemene veiligheidseisen.

Afspraken student, school en leerbedrijf

Scholen dragen de verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijs van hun studenten, dus ook voor de bpv. In de praktijkovereenkomst (pok) staan de afspraken over de stage tussen student, school en leerbedrijf. Deze gaan bijvoorbeeld over de begeleiding vanuit de school en het leerbedrijf, beoordeling en duur van de stage.

Het leerbedrijf is wettelijk gezien aansprakelijk voor de schade die een stagiair ondervindt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De student hoeft dus niet aan te tonen dat een eventueel ongeval buiten zijn schuld om heeft plaatsgevonden. Een leerbedrijf mag in de praktijkovereenkomst de aansprakelijkheid voor de schade die een stagiair ondervindt dus niet uitsluiten. Als een leerbedrijf dit toch doet, moeten student en de school de praktijkovereenkomst niet tekenen.

Internationale stages

De minister wil dat mbo-studenten vaker ervaring in het buitenland opdoen. Scholen krijgen een subsidie wanneer studenten hun bpv in Europa of Turkije doen. Studenten die naar het buitenland willen, kunnen hiervoor terecht bij hun school of zelf op zoek gaan naar een geschikte bpv-plaats. Europass, een verzameling van gratis documenten in alle Europese talen, helpt hen aan werkgevers hun talenten en vaardigheden te tonen.

Afbeelding van Mirjam Hensels-van den Broek

Mirjam van den Broek

MBO: uitleg leerwegen BOL en BBL