Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem (MTLM)

Laatst gewijzigd: 14-03-2023

De btg MTLM is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg MTLM

De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. In die kerntaken heeft btg MTLM in de volgende accenten en taken vastgelegd:

  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Toekomstgericht beroepsonderwijs (onderwijsinnovatie, trends en ontwikkelingen)
  • Huis op orde: van anderen leren en inspireren (kwalificeren en examineren, bpv, opleidingsaanbod, professionalisering docenten)
  • Samenwerking met bedrijfsleven

Binnen de btg geven we hieraan op verschillende plekken en manieren vorm, zowel op beleidsmatig als op operationeel niveau

Onderwijsclusters

De btg MTLM bestaat uit vier onderwijsclusters: Mobiliteit, Transport & Logistiek, Luchtvaart & Rail en Maritiem.

Afbeelding van Pierre Stads, STC
Afbeelding van Pierre Stads, STC

Frank Rem

Beleidsadviseur
Fleur de Jong

Fleur de Jong

Beleidsadviseur
Gabrielle van Brussel

Gabriëlle van Brussel

Afbeelding petra van wijnbergen

Petra van Wijnbergen

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in mobiliteitssector