Mobiliteit, Transport, Logistiek & Maritiem (MTLM)

Laatst gewijzigd: 01-03-2021

De bedrijfsgroep MTLM biedt opleidingen aan in de sectoren:

  • Mobiliteit (motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers)
  • Transport & logistiek
  • Luchtvaart & rail
  • Maritiem

Onderwijsclusters

De btg MTLM bestaat uit vier onderwijsclusters: Mobiliteit, Transport & Logistiek, Luchtvaart & Rail en Maritiem

Kerntaak bedrijfstakgroep MTLM 

Aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport & Logistiek, Luchtvaart en Rail en Maritiem.

Meer MTLM informatie

De volgende thema’s staan centraal in de activieiten van btg MTLM:

  • Leven lang ontwikkelen
  • Toekomstgericht beroepsonderwijs (onderwijsinnovatie, trends en ontwikkelingen)
  • Huis op orde: van anderen leren en inspireren (kwalificeren en examineren, bpv, opleidingsaanbod, professionalisering docenten)
  • Samenwerking met bedrijfsleven

Binnen de btg geven we hieraan op verschillende plekken en manieren vorm, zowel op beleidsmatig als op operationeel niveau. Ook de docentendagen die we in 2019 organiseren staan in het teken van Toekomstgericht beroepsonderwijs.

Afbeelding van Pierre Stads, STC
Afbeelding van Pierre Stads, STC

Contactpersonen

Afbeelding van Annet Feijen

Annet Feijen

Beleidsadviseur
fernanda

Fernanda van de Goor

Afbeelding Lia Wildeman

Lia Wildeman

Irene Gunneweg

Beleidsadviseur