Back Stage 26, Commentaar op je tijdlijn

01-11-2014

De 26e editie van Back Stage, opinieblad over het middelbaar beroepsonderwijs, is verschenen. Dit nummer is tevens het laatste gedrukte nummer. De redactie heeft het blad 5 jaar lang met veel plezier gemaakt.

In dit nummer onder meer de volgende onderwerpen:

  • Nieuwe media veranderen de relatie tussen belangenbehartigers en hun achterban. Hoe ga je hier als belangenbehartiger mee om?
  • Monique Vogelzang, hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs heeft het niet zo op sancties: “Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs, niet om afrekenen.”
  • Vijf jaar geleden werd het professioneel statuut afgesloten: de garantie voor professionelere en meer zelfstandige docenten(teams). Hoe staat het met al die goede voornemens?
  • Sociale veiligheid vraagt meer van een school dan de aanwezigheid van een pestprotocol. Een goede sfeer, openheid en constante aandacht voor het onderwerp zijn essentieel.
  • Als het aan hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn ligt, kruipt elke docent in het hoofd van zijn studenten. Hoger onderwijs is niet automatisch voor iedereen wenselijk, aldus Arjan van der Meijden, senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut.
  • Gert Biesta, hoogleraar aan de Université Luxembourg: “De meetcultuur in het onderwijs vernietigt de essentie: het onderwijs zelf.”

Back Stage was het tweemaandelijkse magazine van de MBO Raad. Het eerste nummer verscheen tijdens de 6-Daagse Beroepsonderwijs in oktober 2009. Het laatste nummer verscheen in november 2014.