Bestuursakkoord MBO Raad-OCW 2011-2015

01-02-2016

In dit bestuursakkoord leggen de MBO Raad en het ministerie van OCW zich in vijf stappen vast voor het realiseren van de verdere professionalisering van medewerkers in het mbo voor de periode 2011-2015. Drie documenten liggen ten grondslag aan dit bestuursakkoord, namelijk:

  1. Het Professioneel Statuut zoals vastgelegd in het cao bve
  2. Het Actieplan Focus op Vakmanschap
  3. Het Actieplan Leraar 2020 - een krachtig beroep!