Brief aan minister van OCW 6 december 2018 - ingangsmoment slaag-zakregeling rekenen

06-12-2018

Rekenen kan in het mbo, net als in het vo, pas vanaf studiejaar 2020-2021 voor het eerst meetellen voor de diplomering. Dit stellen BVMBO, JOB, NRTO en de MBO Raad in een gezamenlijke brief aan de minister van OCW.