Brief aan Tweede Kamer 19 februari 2019 – algemeen overleg inburgering en integratie

20-02-2019

Fraude op taalscholen is onacceptabel en moet uiteraard worden aangepakt. De maatregelen om fraude tegen te gaan raken echter ook scholen die hun processen aantoonbaar op orde hebben: de maatregelen hebben ook ernstige consequenties voor de bedrijfsvoering en de continuïteit van deze scholen. Daarom vraagt de MBO Raad samen met NRTO en OVAL in een brief aan de vaste commissie voor SZW de minister te vragen de maatregelen te heroverwegen. Ook vragen zij om gelijktijdig met het verleggen van de regierol naar gemeenten de uiterst complexe praktijk en governance rond het keurmerk Blik op Werk kritisch te evalueren en te herzien.