Publicaties

Convenant Samen sterker MBO Raad en Vereniging Hogescholen over Associate degree

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen.

Overzicht docentprofessionalisering schooljaar 2023 - 2024

Voor de docenten in de entreeopleidingen worden een aantal modules aangeboden in schooljaar 2023-2024 door de Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Stenden en de Hogeschool Utrecht. In dit overzicht staan de dagen en locaties.

Servicedocumenten doorstroom-afstroom Dienstverlening

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is dit servicedocument ontwikkeld voor de doorstroom en afstroom van diverse niveau 2 en 3 opleidingen. Het gaat om Zorg, Welzijn en Sport en Bewegen.

Jaarverslag 2020 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

Servicedocumenten onderwijscluster Uiterlijke Verzorging

De btg VGG maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen zoals schoonheidsverzorging. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Handreiking medezeggenschap schoolkosten voor studenten en bestuurders

Deze handreiking geeft een aantal suggesties en tips om het gesprek tussen de studentenraad en het college van bestuur over schoolkosten op gang te brengen.

Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Dit document legt uit hoe een school kan aantonen dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennormen van de WEB en de wet BIG1. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/36/EG. Het document beschrijft hoe de instelling kan voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese opleidingseisen voor de Mbo-Verpleegkundige opleiding.

Publicaties en producten over de herziening kwalificatiestructuur Metaalopleidingen

Verzameling documenten en presentaties over de herziening van de kwalificatiestructuur in de sector Metaal.

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden.

Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.