Examenagenda 2015-2020

10-02-2016

Mbo-scholen, verenigd in de MBO Raad, en de NRTO, hebben in 2015 met het ministerie van OCW de Examenagenda mbo 2015-2020 opgesteld. In deze agenda staan afspraken over:

  • de verbetering van exameninstrumenten;
  • de versterking van de kwaliteitsborging van examenprocessen door examencommissies;
  • een investering in de professionaliteit van betrokkenen bij examinering.