Examenproject 'Verkennen regionale assessorenpools Zakelijke Dienstverlening'

05-12-2016

ROC Aventus, Graafschap College en ROC van Twente werkten mee aan een pilot met een assessorenpool voor secretariële beroepen. De scholen ervoeren meerdere voordelen van het werken met een assessorenpool. De examinering verloopt efficiënter, transparanter, er is een grotere onafhankelijkheid bij de beoordeling en de examenresultaten kunnen beter met elkaar worden vergeleken. Hieronder zijn een plan van aanpak en een draaiboek voor de opzet van een regionale assessorenpool beschikbaar.