Examenprojecten Handel: inventarisatie wensen examensysteem en -producten

17-11-2016

De bedrijfstakgroep Handel heeft tijdens een werkconferentie in maart 2015 bij scholen met handel- en mode-opleidingen de wensen voor het examensysteem en de examenproducten geïnventariseerd. Op basis hiervan is de bedrijfstakgroep aan de slag gegaan met een vernieuwd aanbod en aan nieuwe examenplannen. De onderstaande documenten zijn het resultaat van de projecten 'Afstemming en ontwikkeling examineringsaanbod op werkwijze en wensen scholen in de handel en mode sector' en 'Verbetering aansluiting examens Mode'. De examenplannen zijn beschikbaar via het overleg- en informatieplatform van de bedrijfstakgroep Handel. Het gezamenlijke advies kunnen scholen hieronder raadplegen.