Handreiking bedrijfstakgroepen

15-11-2016

Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten: als u lid bent van een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of marktsegment komt u ze tegen. In deze handreiking staat meer informatie over deze en andere begrippen.

De handreiking geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is een bedrijfstakgroep?
  • Welke rol heeft een bedrijfstakgroep?
  • Wat is de relatie tussen een bedrijfstakgroep en sectorkamer?
  • Wat doet een marktsegment?

Deze handreiking is bedoeld om toe te lichten wat bedrijfstakgroepen binnen en buiten de MBO Raad betekenen en om de taken en verantwoordelijkheden van de leden en vertegenwoordigers te verhelderen.