Publicaties

Entree beoordelingsinstrument portfolio

Het platform Entree heeft een nieuw examenproduct opgeleverd. Het gaat om een portfolio-beoordelingsinstrument waarmee scholen op uniforme wijze het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden kunnen examineren.

Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen

De MBO Raad, NRTO, UWV en SBB hebben inspiratiekaartem ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn). De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams.

Naleving mbo van de gelijkebehandelingswetgeving

De MBO Raad heeft in 2012, na gesprekken met de voorloper van het College van de Rechten van de Mens (de Commissie Gelijke behandeling), besloten een handreiking op het gebied van gelijkebehandelingswetgeving voor leden van de MBO Raad op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de verschillende belangen bij gelijke behandeling zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Alumni-onderzoek mbo Artiest-opleidingen

Naar aanleiding van het CMMBO Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ heeft btg ICT&CI in 2021 alumni-onderzoek Artiest uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de alumni van de Artiestenopleiding in het mbo gevraagd naar hun huidige (arbeidsmarkt)situatie.

Zes good practices SDG’s in de scholen 2020-2021

Op 13 mei 2020 heeft het bestuur van de MBO Raad tijdens haar ledenvergadering het SDG Charter ondertekend. Daarmee maakt de MBO Raad officieel onderdeel uit van de SDG Community. Eind 2020 heeft de MBO Raad middels een vragenlijst een eerste inventarisatie gedaan van de SDG-activiteiten op de scholen. In dit document kunt u zes good practices lezen.

Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 2021

De regering informeert de Kamer over de voortgang van LOB-monitor 2020.

Position paper leven lang ontwikkelen

Hoe kan overheidsbeleid herstarters en doorstarters op de arbeidsmarkt helpen aan een beter maatschappelijk perspectief? Op verzoek van de Kamerleden schreef de MBO Raad een position paper over het onderwerp leven lang ontwikkelen, in aanloop naar een hoorzitting op 23 januari 2017 over dit onderwerp.

Examenproject examens voor Optiek, MSMH en Audicien

De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) heeft in juli 2016 de nieuwe examens opgeleverd voor de opleidingen Audicien, Medewerker steriele medische hulpmiddelen en Optiek.

Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo

In de WEB is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. De MBO Raad heeft samen met JOB een servicedocument gemaakt over de facilitering van studentenraden in het mbo. Het document geeft uitleg over wet- en regelgeving en maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die scholen kunnen helpen bij het inrichten van de facilitering voor de studentenraden.

Handboek bedrijfstakgroepen

Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten: als u lid bent van een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of marktsegment komt u ze tegen. In dit handboek staat meer informatie over deze en andere begrippen.