Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona

16-10-2020

Bpv-coördinatoren staan op dit moment voor een grote uitdaging: zij zoeken naar manieren om mbo-studenten ondanks de coronacrisis en het wegvallen van stages en leerbanen, toch voldoende beroepspraktijkvorming mee te geven. Sommige scholen hebben daar al slimme oplossingen voor bedacht. Om de bpv-coördinatoren van alle scholen op weg te helpen, hebben de MBO Raad en SBB deze oplossingen en tips verzameld en gebundeld in dit document.