Inzetbrief cao mbo

13-04-2018

In het kader van het komen tot een nieuwe cao voor de huidige (verlengde) cao mbo zijn de inzetten van werkgevers en werknemers nader toegelicht en verduidelijkt. Bijgaand de inzetten van de vakbonden en de MBO Raad.