Jaarverslag 2017 MBO Raad

09-10-2019

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging. De jaarstukken van de MBO Raad bestaan uit drie onderdelen:

De jaarrekening 2017 van MBO Diensten

De jaarrekening 2017van de MBO Raad

De jaarrekening 2017van saMBO-ICT