Servicedocument 2.0 aanpak corona mbo

02-04-2020

De mbo-scholen verzorgen tenminste tot en met dinsdag 28 april 2020 geen onderwijsactiviteiten op de locaties. Op dringend advies van de MBO Raad geldt dit ook voor fysieke examenactiviteiten. Het doel van deze maatregel is het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. 

De MBO Raad heeft met het ministerie van OCW en een aantal andere partijen een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Daarnaast is gezamenlijk een Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo ontwikkeld. Deze documenten geven mbo-scholen de ruimte om op een verantwoorde wijze gedurende de coronacrisis onderwijs en examinering goed vorm te geven. De minister van OCW zal dit servicedocument mbo 2.0 en de Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo ook aan de Tweede Kamer aanbieden en hecht er aan dat de scholen deze documenten zo spoedig mogelijk ter beschikking hebben. Op deze pagina vindt u het servicedocument 2.0 en de Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo.

Ook op deze pagina de begeleidende kamerbrieven, de kamerbrieven van vo en ho en het servicedocument van het ho.