Servicedocument 5.1 aanpak corona mbo

17-03-2021

Samen met de Richtlijnen mbo (versie 4.0, zie bestanden) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Met de komst van de tweede coronagolf vanaf de zomer en de verwachte, lange werkingsduur van alle maatregelen is de reguliere kwaliteit van het onderwijs verder onder druk komen te staan. Dit effect op de onderwijskwaliteit wordt versterkt door het feit dat het in tal van opleidingen steeds moeilijker wordt om goede stageplaatsen te vinden, ondanks alle pogingen van studenten, docenten, werkgevers en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Een deel van het onderwijs vindt dit studiejaar online plaats en het aantal bewegingen van, naar en binnen de school is beperkt. Scholen komen tot een evenwichtige onderwijsprogrammering, waarbij onderwijs op locatie wordt aangeboden wanneer dat naar het oordeel van de school nodig is en online wordt aangeboden waar dat kan. Zij maken hierbij passende afwegingen, met betrokkenheid van de medezeggenschap.

Ondanks alle goede inspanningen nemen de ongerustheid en stress bij studenten en hun ouders en verzorgers toe en ervaart het personeel binnen de mbo-scholen een hoge werkdruk. Nu de coronacrisis langer gaat duren dan we voor de zomer dachten, is een nieuwe strategie nodig die studenten en docenten perspectief biedt. Daarbij is maatwerk aan de orde. De verschillen tussen opleidingen, scholen en regio’s zijn namelijk groot. Zo zijn er opleidingen waar geen of nauwelijks stageproblemen zijn en zijn er opleidingen waar scholen behoorlijk wat op kunnen vangen met digitaal onderwijs. Op veel andere plekken is dat minder goed mogelijk.

In het voorliggende servicedocument en de daarop aangepaste Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.1) hebben partijen zich ingespannen om zoveel mogelijk creatieve en verantwoorde opties te beschrijven die aanpassingen kunnen opleveren voor het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het onderwijs.

PDF-pictogram Servicedocument 5.1 versie 17 maart 2021

Laatste versie maart 2021, vervangt eerder gepubliceerde versies.

PDF-pictogram Richtlijnen mbo 4.0 definitief

Versie 06-01-2021 Deze richtlijnen gaan over onder meer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes.

PDF-pictogram Verantwoord diplomabesluit-mbo versie 5.1.

Laatste versie 5.1. maart 2021.