Servicedocument Onderwijsovereenkomst 2017-2018

20-04-2017

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit contract tussen de student en de school geeft informatie over onder meer de rechten en plichten tijdens de opleiding, zoals begeleiding en regels over afwezigheid, schorsing en verwijdering van school. Voor deze overeenkomst heeft de MBO Raad het servicedocument Onderwijsovereenkomst opgesteld.

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst 2017-2018 is aangevuld met informatie over het digitaal ondertekenen van deze documenten. Voor de technische mogelijkheden van het digitaal ondertekenen van deze document, verwijst de MBO Raad door naar saMBO-ICT.  
Het servicedocument geeft een toelichting op de wet- en regelgeving die de onderwijsovereenkomst tussen een school en student raakt, zoals de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs aan de onderwijsovereenkomst stelt. Ook bevat dit servicedocument informatie over het verwerken van opleidingsgegevens via het opleidingsblad. Het gaat dan om de minimumeisen die het ministerie van OCW stelt aan de procedure voor het verwerken van deze gegevens en om een voorbeeldmodel voor het opleidingsblad. In het servicedocument staan ook:

  • een voorbeeldmodel voor de onderwijsovereenkomst;
  • een voorbeeldbijlage voor de entreeopleiding;
  • een voorbeeldmodel voor de procedure bindend studieadvies;
  • een voorbeeldbijlage voor dit studieadvies.

De MBO Raad heeft het servicedocument Onderwijsovereenkomst afgestemd met saMBO-ICT, het ministerie van OCW en met de JOB.