Servicedocument Onderwijsovereenkomst 2021-2022

23-03-2021

Het servicedocument Onderwijsovereenkomst voor het studiejaar 2021-2022 is aangevuld met informatie over de BSA & Toelatingsrecht, Passend onderwijs en gaat ook kort in op het besluit van de minister van OCW om de onderwijsovereenkomst af te schaffen. 

Dit servicedocument vervangt het servicedocument 2019-2020 vanaf augustus 2021. Het oude servicedocument blijft beschikbaar voor de scholen.