Servicedocument Praktijkovereenkomst 2021-2022

23-03-2021

Het servicedocument Prakijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2021. Hierbij zijn tekstuele wijzigingen gedaan ten opzichte van de vorige versie. In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Bijvoorbeeld waar het gaat verzekeringen en aansprakelijkheid, de AVG, geheimhouding, een eventueel concurrentiebeding en het meegeven van de praktijkovereenkomst aan intermediairs.

Dit servicedocument vervangt het servicedocument praktijkovereenkomst 2019-2020 vanaf augustus 2021. Het oude servicedocument blijft beschikbaar voor de scholen.