Servicedocument schoolkosten

10-07-2018

De MBO Raad heeft met OCW en de JOB in een servicedocument schoolkosten afspraken vastgelegd. Deze 16 afspraken moeten een einde maken aan de onduidelijkheden die er waren.